יצירת קשר | פורטפוליו | פרופיל הסטודיו | תהליך של עיצוב ממוקד | עיצוב ממוקד ואדריכלות
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1
 
 
איך יוצרים תחושת התרחשות ופעילות במשרד שבו מסדרון ארוך וחדרים רבים?
 
 

המסדרון מעוצב ברוחב משתנה: לעתים רחב יותר, לעתים צר יותר.א
רמות התאורה משתנות אף הן ומגיעות מחריץ תאורה בתקרה ,מקירות ומפתחים שקופים.א
כך נוצרת תחושה של חלל פעיל ודינמי עם  נקודות מפגש מזמינות.א

   
<< שאלה הבאה  שאלה קודמת >>  
 
ayachowers@gmail.com
 
יצירת קשר | פורטפוליו | פרופיל הסטודיו | תהליך של עיצוב ממוקד | עיצוב ממוקד ואדריכלות