יצירת קשר | פורטפוליו | פרופיל הסטודיו | תהליך של עיצוב ממוקד | עיצוב ממוקד ואדריכלות

גישה אישית לעיצוב מאפשרת
לסטודיו לעיצוב ממוקד לתת
פתרונות מותאמים לצרכי הלקוח.

כאן מוצגות מספר דוגמאות
לתשובות עיצוביות שניתנו
ללקוחות הסטודיו: עוד

1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
 
 
איך יוצרים תחושת מרחב פתוח ומואר לחלל קטן וחשוך, שיש בו רק חלון יחיד?
 
 

הקיר המפריד בין חדרי העבודה לחלל במבואה נבנה ברובו כקיר זכוכית –
המעביר את אור היום הטבעי ובנוסף הותקנו גופי תאורה עם נורות "אור יום".א

   
<< שאלה הבאה  שאלה קודמת >>  
 
ayachowers@gmail.com
 
יצירת קשר | פורטפוליו | פרופיל הסטודיו | תהליך של עיצוב ממוקד | עיצוב ממוקד ואדריכלות